Chicago pd jack black

Vi gjor oppmerksomheten var na til Chicago, hvor bade nordsidere og sorsoskere oppdager at deres respektive baseballlag, Cubs og White Sox, er komfortabelt i forste omgang. Ja, det er bare mai, men i Chicago ma man frelse nar man kan. Og nar Chicagoans sjekker morgendagene deres for a se hvordan lagene deres har gatt den forrige kvelden – batting gjennomsnitt, hjemmet, strikeouts og resten – det er et annet sett med statistikk de konsulterer, en som vises sa jevnlig som boksen score, men krever ingen feiring: De ser for a se hvor mange mennesker i Chicago ble skutt over natten.

Og de finner ofte svaret er ganske fa, som reflektert i denne 7 mai-historien fra Chicago Tribune. «En 58 ar gammel mann ble uttalt dod,» forteller historien, »etter at en kule rev seg gjennom en inngangsdor i hjemmet og slo ham i hodet mens han spiste middag. Mannen var en av fem personer skutt pa lordag, sa politiet. «Historien ble lagt ut pa papirets nettside kl. 9:55, Central Time, som forlot mer enn to timer med hovedbruddstid for lordagens totale a lope enda hoyere. Men hvis antall skyteofre holdt pa fem med bare en av dem drepte, ville Chicagoans merke dagen en beskjeden suksess. Sa langt i ar har byen i gjennomsnitt mer enn ni personer skutt og 1,5 drapsmedlemmer per dag.

Og blant alt dette blodbadet blir vi fortalt at bryet i Chicago ikke er at folk skyter hverandre med en slik uformell alakrity og alarmerende frekvens. Nei, de sier at bryet i Chicago er at politifolkene ikke er hyggelige nok. I forrige maned utgav Chicagos politisk ansvarlig arbeidsgruppe sin rapport (PDF) om de oppfattede manglene i Chicago Police Department, sjef blant dem, sier de er rasisme. Pa en rekke fellesskapsfora som holdes av arbeidsgruppen, forteller rapporten at innbyggerne i Chicago uttrykte «deres dypt holdte syn pa at rasisme, eller i det minste rasistisk forspenning, er arsaken til mangelen pa tillit mellom CPD og minoritetssamfunn.» Faktisk , vises ordet «rasisme» 15 ganger i 190-siders rapport, og ordet «bias» vises 84 ganger. Vi forer dermed til a tro at nar en svart tenaring plukker opp en pistol og skyter en annen svart tenaring, er et sted et hvitt menneske som kan og burde bli skylden for det.