Ansvarlige spillverktoy

I 2012 skrev jeg en blogginnlegg rapportering om en panel diskusjon jeg hadde deltatt noen uker tidligere. I den ble en gruppe forskere fremhevet hva de kollektivt folte var en inneboende begrensning med de fleste gamblingforskning: det vi har l rt om problemgambling kommer vanligvis fra a studere problemgamlere. Forskere fokuserer ikke pa ikke-problematiske eller rekreasjonsutovere: de som ikke opplever eller aldri opplever problemer med gambling.

«Hvorfor skulle dette v re viktig?» Spurte jeg retorisk. «Fordi ved a forsta rekreasjonsadferd, kan vi sammenligne dem med de som typiserer problemspillere og fa bedre perspektiver pa hva som kan skje.»

To ar senere har et par forskere na utgitt et papir som takler denne utfordringen.

I Forstaelse Positiv Play: En utforskning av spillopplevelser og ansvarlige spillspill [1], Drs. Richard Wood og Mark Griffiths undersokte nesten 1800 spillere fra hele Storbritannia for a fa informasjon om sine gamblingopplevelser, motivasjoner for gambling, verktoy eller teknikker de pleide a kontrollere sine gambling, og sa videre. Ved a inkorporere et enkelt verktoy som kalles Lie / Bet-skjermen [2], kunne Wood og Griffiths dele respondentene i to grupper: Positive Players and Potential Problem Gamblers (PPG).

Ved a sammenligne svarene mellom begge gruppene kunne de identifisere noen apenbare likheter. For eksempel syntes bade grupper, positive spillere og PPGs a ha lignende grunner til gambling: muligheten for a vinne (bade store og sma premier), bli underholdt og ha det goy.

Men det var ogsa forskjeller.

PPGs var mer sannsynlig a foresla at begge var spente og folte seg avslappet var viktige for a nyte gambling. De var ogsa mer sannsynlig a rapportere gambling var en god mate a unnga a fole seg kjedelig, deprimert eller opprort.

Undersokelsesdeltakere ble spurt om eventuelle personlige strategier de matte ha for gambling ansvarlig, og forskerne ble overrasket over a l re mer enn 90% rapporterte at de rutinemessig brukte en eller flere slike strategier. Rapporterte ansvarlige gambling tiln rminger inkluderte a sette en utgift grense for du spiller, utarbeide hvor mye de kunne ha rad til a tape for du spiller, sette en tidsbegrensning for hvor mye de ville spille, bare a bringe en viss sum penger til a gamble med, og forlate ATM-kort hjemme.

Kanskje ikke overraskende var at positive spillere var «signifikant mer sannsynlige» for a rapportere at de brukte slike strategier. I tillegg til PPGs som satte grenser for onlinespill, ble det vanskeligere enn positive spillere a holde seg til sine grenser. Likevel var mulige problemspillere mer interessert i a sette grenser (tid og penger) enn positive spillere.

Forskerne sa ogsa n rmere pa gruppen positive spillere og observerte at de kunne identifisere to forskjellige typer basert prim rt pa frekvensen av spill. Interessant nok var den hoyfrekvente gruppen, som de kalte «ansvarlige spenningssokere» (versus «uformelle drommere»), ogsa mest engasjert i a vedta ansvarlige gamblingstrategier som en del av deres spill. Forutsatt at dette innsiktet er gyldig, ser det ut til at dagens innsats av flere operatorer er a inkludere flere stotteverktoy, for eksempel spillerdefinerte tids- og pengebestemningsfunksjoner, og spillhistorikkinformasjon vil ha appell og vise seg a v re nyttig for til og med lavrisikospillere.

Sa hva forteller alt dette?

Fremfor alt gir dette papiret et glimt inn i det faktum at mens mulige problemspillere og positive spillere er motivert av mange av de samme grunnene til gambling, n rmer de seg sitt spill annerledes: bade for det de forventer av a spille og strategier ansatt for a redusere risikoen. A ha etablert det er viktige forskjeller mellom gruppene skaper muligheter til a gjennomfore mer detaljert forskning og skaffe seg ytterligere innsikt i positivt spill.

[1] Richard T.A. Wood og Mark D. Griffiths, Journal of Gambling Studies, september 2014.

[2] Skjermen brukes til a identifisere potensielle patologiske spillere. Deltakerne blir spurt to sporsmal: «Har du noen gang hatt a lyve for folk som er viktige for deg om hvor mye du har spilt?» Og «Har du noen gang folt behov for a satse mer og mer penger?» Et «ja» svar pa en eller begge er en sterk indikator pa potensielt problemgambling. Mer informasjon: http://www.dcgp.org/pdfs/7%20-Lie%20Bet%20Test.pdf.

Dele denne:

I slekt.

Legg igjen et svar Avbryt svar.

Kategorier.

Vare forfattere.

Popul re innlegg.

Abonner via RSS.

Abonner via e-post.

@BCLCGameSense.

Feil: Twitter reagerte ikke. Vennligst vent noen minutter og oppdatere denne siden.